15 oktober startar Sveriges allra första amnesti för explosiva varor. Utan konsekvenser kan du ringa polisen om handgranater, raketer eller andra explosivt som förvaras utan tillstånd.

Amnestin gäller ända till 11 januari 2019.

Men du får absolut inte ta med dig dessa saker till polisstationen, upplyser polisen. Istället ska du kontakta polisen via telefon 114 14 och fråga vad du ska göra.

En del föremål måste förstöras, bedömer polisen, men andra kan ha ett museialt värde som gör att de bör bevaras. Andra kan ha ett militärt värde.

Om föremålet kan kopplas till annan brottslig verksamhet så kommer den dock att utredas på vanligt sätt, uppger polisen i sitt informationsmaterial kring amnestin.

Syftet med amnestin är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Du kan dock inte räkna med amnesti om det är polisen som upptäcker att du hanterat explosiva varor utan tillstånd.

Den som frivilligt kontaktar Polismyndigheten har rätt att vara anonym.