Gull-Britt och Sören Hovler har sedan två år tillbaka varit gode män för ett antal ensamkommande ungdomar. Tillsammans med andra gode män har de skickat ett upprop till 70 politiker i kommunen.

Migrationsverket gör åldersuppskrivningar som vi inte anser vara rättssäkra. Sedan är kommunen så inhuman att den inte gör en egen utredning av barnen, säger Gull-Britt Hovler.

När ungdomarna kom ställdes stora resurser till förfogande, menar Gull-Britt Hovler. De fick boende med personal dygnet runt, som såg till att de kom till skolan, lärde dem hushållssysslor och frågade hur de mådde. Ungdomarna fick hälsoundersökning, tandvård och glasögon om det behövdes. Det ordnades med fritidsaktiviteter.

Socialsekreterarna har haft väldigt god kontakt och varit väldigt engagerade i de här barnen. Det gäller också personalen i skolan. Alla involverade har varit väldigt engagerade, säger Gull-Britt Hovler.

Sedan tar Migrationsverket ett beslut. I flera fall är beslutet ett avslag på asylansökan och en åldersuppskrivning till arton år.

Då faller allt. Det är så horribelt, säger Gull-Britt Hovler.

Eftersom den asylsökande bedöms vara 18 år får de inte längre bo kvar på ungdomshem, utan skickas till ett av Migrationsverkets boende för vuxna. De kan i vissa fall få gå kvar i skolan, men ofta ligger deras nya boende i en helt annan kommun än där de bott, varför det blir svårt att ta sig till skolan. Eftersom de bedöms vara 18 år har de heller inte längre rätt till god man.

Gull-Britt och Sören uppfattar Migrationsverkets åldersbedömningar som godtyckliga och besluten kommer tätt nu.

Det sker på löpande band, säger Gull-Britt Hovler.

Asylsökande som får avslag överklagar ofta, men att besluten inte vunnit laga kraft hindrar inte att de betraktas som vuxna och skickas från sitt boende och sina kontakter.

Det är inte rätt enligt svensk lag att inte låta människor överklaga, säger Sören Hovler.

Vad som händer den unga människan beror till stor del på vilken kommun hen är placerad i. Vissa kommuner låter barnen bo kvar på ungdomshem, gå kvar i skolan och ha kvar sina gode män.

Det finns många kommuner i Sverige som tar sitt ansvar, varför gör inte Götene det? undrar Gull-Britt Hovler.

Sören menar att det finns en enkel förklaring. Kommunerna får inte ersättning från Migrationsverket på samma sätt efter en uppskrivning till arton år.

Man har satt ett pris på en människa och det är ett väldigt lågt pris, säger Sören Hovler.

Flera av de ensamkommande lever i väntan på utredning och beslut av Migrationsverket. Samtidigt blir de naturligtvis varse vad som händer med andra i samma situation som får ett negativt beslut.

Alla mår jättedåligt. Samtidigt ska de gå i skola, säger Sören Hovler.

I Sverige har självmord skett bland ensamkommande och flera självmordsförsök har gjorts.

Det finns nu ett lagförslag enligt vilket åldersbestämning ska göras tidigare i asylprocessen.

Det är åtminstone ärligt mot de asylsökande. Men jag tror inte på det förrän jag ser det, säger Gull-Britt Hovler.