Flera chefer och nyckelmedarbetare har lämnat eller nu senast tvingats att gå hem. Anledningen är att att man uttalat kritik mot kommunalrådets politiska agenda och de beslut som fattats.

Relaterat till artikeln

Kommunalrådets sätt att tysta kritik har skapat en stor oro och en tystnad som breder ut sig från våra duktiga chefer och medarbetare.

Jag är mycket orolig över vad som nu pågår i Skara kommun och är rädd för att fler chefer tvingas att lämna för att stilla Ylva Petterssons iver att detaljstyra kommunen i allmänhet och skolan i synnerhet.

Fredrik Nordström (S)

Oppositionsråd Skara kommun

Läs kommunalrådets svar:

Relaterat till artikeln