Organisationen Animal Save Skaraborg stod bakom demonstrationen, som samlat ett drygt tiotal deltagare. Utrustade med skyltar med deviser som och stod de tysta vid grinden till slakteriet och mötte inkommande slakttransporter med sitt budskap.

– Vi är här för att beklaga de här djurens öde och påvisa skillnaden mellan slaktdjur och sällskapsdjur. Vissa djur är "någon" medan andra är "något", säger Stina.

För henne var det självklart att ansluta när hon hörde talas om demonstrationen.

– Skövde slakteri är ett av de största i landet. Jag är uppvuxen här, men vet att det är få som är medvetna om vad som händer här dagligen, därför jag ville vara med, säger Stina.

– Samtidigt är slakteriet bara en del av en större struktur som handlar om vår syn på djur och vad de är och det är den vi ifrågasätter i sin helhet.

Martin Smedjeback är en av initiativtagarna till Animal Save Skaraborg. Han berättar att organisationen är nystartad och att onsdagens aktivitet är den första för gruppen i Skaraborg.

– Föreningen Save Movement är officiellt bildad på nationell nivå men den viktigaste verksamheten sker i de lokala grupperna. Gruppen i Skövde är den tredje i Sverige, sedan finns vi även i Kristianstad och Linköping, berättar Martin.

– Ett krav för att en grupp ska bildas och ha en verksamhet är att det finns ett slakteri i området då demonstrationer vid slakterier är vår metod, tillägger han.

Inbjudan till onsdagens demonstration har gått ut via Facebook. Martin är nöjd med utfallet för att vara första gången. Hur verksamheten i gruppen i Skaraborg kommer att utvecklas är upp till medlemmarna understryker han.

– Förhoppningen är att det ska bli regelbundet, men det är upp till den lokala gruppen hur ofta det blir aktioner, säger Martin.