– Alla nya fall är smittade utomlands. Nu fortsätter vi med det intensiva arbetet att identifiera, provta och omhänderta smittade, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg på Smittskydd Västra Götaland.

Under tisdagen har ytterligare 15 fall av covid-19, den sjukdom som coronaviruset leder till, bekräftats i Västra Götaland. Totalt finns nu 48 personer som har bekräftats positiva sedan 26 februari, då regionens första fall konstaterades.

I dag, tisdag, är första gången som ett fall av covid-19 har diagnosticerats inom NU-sjukvården. NU-sjukvården omfattar Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus.

Så här fördelar sig de bekräftade provtagningarna mellan de fyra sjukhusförvaltningarna inom Västra Götalandsregionen:

NU-sjukvården: totalt fyra bekräftade fall, varav fyra nya för i dag.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset: totalt 36 bekräftade fall, varav sex nya för idag.

Skaraborgs Sjukhus: totalt fyra bekräftade fall, varav två nya för idag

Södra Älvsborgs sjukhus: totalt fyra bekräftade fall, varav tre nya för idag

Kontaktspårning av närkontakter och andra personer som kan ha utsatts för smitta pågår nu, under ledning av Smittskydd Västra Götaland.