Vid måndagens möte med Tidaholms Rotaryklubb var Axevallatravets nye vd inbjuden som föredragshållare och han bjöd på en spännande resa i sulkyn i högt tempo.

Roger Moström har en intressant bakgrund sedan uppväxten i Södertälje där hans intresse för friidrott i allmänhet och långdistanslöpning i synnerhet grundlades. På frågan vilken tid han skulle kunna prestera på 1640 meter med autostart, kontrade han med att avslöja sin bästa tid på milen, dvs 29 minuter...

Roger Moström berättade att Axevalla är en av 33 travbanor i landet. Den invigdes 1956 året efter bildandet av Västergötlands travsällskap. Mellan 55 000 och 60 000 besökare räknas in årligen, varav den största tillströmningen äger rum under Stochampionatet, som statusmässigt ligger på andra plats i travsverige efter Elitloppet.

Axevallatravet har idag 40 tävlingsdagar årligen och inte mindre än cirka 800 hästar har på ett eller annat sätt anknytning till regionen och banan. Verksamheten sysselsätter 20 anställda på heltid, men under höjdpunkten då Stochampionatet avgörs, uppgår anställda och frivilliga till drygt 200.

Nya villkor

ATG (Aktiebolaget Trav och galopp), vars etablerade logotype nu kommer att raderas på grund av nya spelvillkor, omsätter årligen 15 miljarder och antalet spelare uppskattas till i runda tal två miljoner. Det ekonomiska överskott som ATG genererar, går oavkortat tillbaka till trav- och galoppsporten.

Verksamheten i Axvall har med åren blivit en allt tyngre och viktigare ingrediens för det lokala näringslivet och Roger Moström underströk att policyn är att gynna den lokala marknaden och tjänstesektorn så mycket som möjligt.

Men det som nu ligger högst på agendan för Axevallatravets nye chef är de tre utmaningarna: Mer publik på läktarplats, fler amatörtränade hästar till start samt att på bästa sätt tillvarata de förutsättningar för sportens bästa som ryms inom det nya regelverket.

Men vem tvivlar på att travbanans nye, kunnige och framåtsträvande chef med visioner och ambitioner inte fixar detta?

Per-Erik Vrang