Det är således än så länge okänt vad som faktiskt hänt på platsen. Men sett till bilderna är det förstås någonting kraftfullt som dragit upp trädet från rötterna och fått stolpen att och hamna på cykelbanan intill.

Vet du mer? Kontakta oss