De senaste somrarna har Sveriges musikfestivaler plågats av ett stort antal anmälda sexualbrott, både tafsande och våldtäkt. Problemen har varit så stora att det till och med lett till att festivaljättar som Bråvalla nu lagts ner.

Törebodafestivalen hölls senaste gången 2015, alltså året innan anmälningarna började stiga i landet. Törebodafestivalen har hittills varit fri från anmälningar och arrangörerna vill naturligtvis att festivalen ska fortsätta klara sig utan brott. Ett stort fokus läggs därför på säkerheten.

– Det är inte enkelt att skydda sig från det, men vi har vidtagit de åtgärder vi kan, förklarar festivalgeneral Per Ottosson.

Under festivalen kommer det finnas vakter och funktionärer över hela området, även bland publiken. Det kommer också finnas säkerhetsansvariga positionerade högt upp så de tydligt ser publikhavet. Festivalen har dessutom ett tätt samarbete med polisen, och poliser kommer finnas på plats under evenemanget.

Det största fokuset har legat på den scen som beräknas locka flest ungdomar. Extra staket kommer finnas, och det kommer vara stränga alkoholkontroller på alla besökare under 18. Kontrollerna har skett även tidigare år, men arrangörerna anser att det nu är ännu viktigare.

Per Ottosson hoppas att festivalbesökarnas stora åldersvariation kommer göra nytta och bidra till en mindre risk för brott.

– Förhoppningsvis kommer de vuxna i publiken säga ifrån om de ser något, säger han.

Om något skulle inträffa är personalen beredd att ingripa. Inför festivalen har man pratat mycket om risken för sexuella övergrepp, och alla eventuella fall kommer överlämnas till polisen.

Förhoppningarna hos arrangörerna är naturligtvis att inget ska hända. Men även om de känner sig trygga med de åtgärder som vidtagits finns det alltid en oro.

– En person som gör något dumt kan ju förstöra hela festivalen, säger Per Ottosson.

Relaterat till artikeln