Utredningen gjordes efter att Vinköls VA-förening för att kunna ansluta sig till det kommunalt vatten och avlopp. Det gjorde att man behövde det kan ge för kommunen.

För att besluta att ge kommunal borgen till en VA-förening, innebär också att frågan måste hanteras på samma sätt vid fler ansökningar.

Vi måste hantera alla skattebetalare på samma sätt. Nu har utan kommunal borgen, sedan finns Vinköl som ansökte om kommunal borgen, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nordström (S).

I Valleområdet byggde Vallebygdens energi ut kommunalt vatten och avlopp, där bekostade fastigheterna själva finansieringen. Skara Energi har också presenterat en liknande lösning för bland annat Härlunda och Vinköl. I Härlunda var intresset

I och det kommer inte bli aktuellt med kommunal borgen.

Vi har inte dragit tillbaka ansökan, men vi lägger ner föreningen eftersom Skara Energi tar hand om det, säger Gunilla Druve Jansson i Vinköls VA-förening.

I utredningen om kommunal borgen konstaterar kommunjuristen Mikael Hätting och ekonomichef Sören Andersson att de ekonomiska konsekvenserna kan bli långtgående. Det kan handla om kommunal borgen på 125-175 miljoner kronor till VA-föreningar i Skara om flera områden bygger ut. Idag uppgår Skara kommuns borgensförbindelser till 180 miljoner kronor.

Juridiskt sett kan Skara kommun bevilja kommunal borgen till VA-föreningar, men Skara kommun har valt en restriktiv hållning.

Det kommer att vara ett ställningstagande varje gång. Nu har vi utredningen i ryggen och ett bättre underlag att ta ställning med när frågan dyker upp igen, säger Fredrik Nordström.

I Lidköping och Falköping har man . I Lidköping beviljas kommunal borgen till alla som vill ansluta sig till det kommunala VA-nätet och Falköping ger bidrag för de som vill ansluta sig.