Men, då problemet uppmärksammats skedde en förändring. Sedan förra veckan erbjuds alla gymnasieelever bosatta i Skara lunchlådor oavsett studieort. Även Katedralskolans elever bosatta på annan ort erbjuds samma möjlighet.

Mer information finns på Skara kommuns hemsida, sök på ”lunchlådor”.

Lotta Grönlund Plöen (M), ordf. Barn- och Utbildningsnämnden