Det är den ideella föreningen Ljungstorps stenmurars & stenrösens vänner via Skarke-Varnhems hembygdsföreningen som får 320 000 kronor i kulturarvspengar från Riksantikvarieämbetet.

Totalt fanns det 400 sökanden, och en stor del av dem gick till Varnhem.

Det ska gå till att frilägga och göra skötsel möjlig av stenmurarna mellan riksvägen, förbi Knifvaledet till Hålltorp, som en första etapp.

Projektet tar sin ansats i att levandegöra kulturområdet också utanför Varnhems Kloster, kyrka och Kata Gård, men med kopplingar i både tid och geografi till det kulturheta området, förklarar Kent Friman.

Vägen är gammal, den finns dokumenterad sedan biskop Bengt den Godes tid i Skara 1150 - 1190 - då det i hans biskopskrönika framgår att vägen över Billingen var en av de allra första han utvecklade. En av anledningarna till det för att kunna ta sig till S:t Elins-mässan i Skövde på höstarna för att fira helgonet, som en slags pilgrimsväg.

Den utvecklades senare till en Kungaväg, där kungafamiljen tog sig denna väg förbi norr om Skövde, över Billingen och ner för Billingeliderna - i Skövde finns fortfarande Gamla Kungavägen kvar som gatunamn där den landar vid Kvantum.

Troligen användes den även av vikingar som hade anledning att ta sig över berget. Ända fram till 1870 var den enda vägen över berget, sedan byggdes nya vägen nere i dalen.

När jordbruket utvecklades under 1800-talet så byggde man stenmurar av den sten som man nu flyttade från åkrarna för bättre odling, men även för att få hållbara fä-gator utmed gränser och vägar.

De stenmurar som nu omfattas av projektet har varit helt dolda under många årtionden under trädbeväxtning och tonvis med sly. Markägarna har redan under 2016 och 2017.

Det som återstår är att dra bort träd och slyrötter för att blottlägga stenmurarna, men också forsla bort stenar som inte hör till stenmuren som ligger i både vägdikes- och åkerrenar. Ett kostsamt arbete som hittills ingen orkat sig på.

Det var därför initiativet togs att bilda en ideell förening som kan söka medel för sådana insatser och ge möjligheter till framtida skötsel av de murarna som utgjorde rejäla byggen upp mot Hålltorps gård.

Roligt att man av Riksantikvarieämbetets begränsade Kulturarvsmedel kunnat prioritera ett lite ovanligt projekt i sammanhanget! Det kommer att glädja alla som tar sig fram på cykel och promenadleder som går på vägen, bland annat Pilgrimsleden S:t Elin till Skövde, Billingeleden och Västgötaleden för cykel. Massor av Varnhems och Ljungstorpsbor har detta också som sin runda för promenader, säger Kent Friman,

Dessutom är det cykelvägen från Ljungstorp till Varnhem och lokalväg med många som turiståker.