I måndags anordnade polisen tillsammans med både Götene och Skara kommuner, ett Grannsamverkansmöte för de personer som i sin respektive kommun är ansvariga ombud för de anslutna bostadsområdena. Syftet var att presentera den aktuella lägesbilden gällande bostadsinbrott, inspirera grannsamverkansombuden och ge dem matnyttig information att ta med sig till sina samverkansgrupper.

Sessionsalen i Centrumhuset fylldes av lite drygt 50 personer som bjöds på både fika och information från Götene kommuns säkerhetssamordnare Dag Högrell och kommunpolisen Elisabeth Oliv. De poängterade vikten av att tillsammans jobba för att förhindra brott och att grannsamverkan verkligen gör skillnad – inte bara för bostadsområdet i sig – utan även för polisen.

Det var nämligen tack vare att en alert medborgare i Grästorp ringde polisen en natt i februari 2016, som två inbrottstjuvar greps och dömdes för totalt elva bostadsinbrott i mellersta Sverige. Detta ärende fick åhörarna ta del av genom ord och bild av polisens lokala tekniker Ingemar Lindqvist.

Relaterat till artikeln