Skaraborgsgatan utmed Viktoriaskolan , lagom till invigningen i augusti ska den vara klar. Rondellen byggs om och får ny plantering och växterna i mittrefugen på Skaraborgsgatan kommer ersättas med stenar lagda i ett mönster. Det blir också ny belysning, samma som den som tidigare satts upp längs med Skaraborgsgatan ut mot Coop för att knyta ihop infarterna.

Arbetet är en del av Skara kommuns gestaltningsprogram och ska öka trafiksäkerheten.

Det är egentligen ett uppfräschningsprojekt, framförallt blir det ny plattsättning, en ny plantering i mitten av rondellen och åtgärder som förbättrar trafikmiljön, sade Jacob Kindstedt, landskapsarkitekt på Skara kommun, inför att arbetet inleddes.

Arbetet inleddes med första etappen i slutet av maj på västra sidan av Skaraborgsgatan.

Nu har etapp två inletts med arbeten i mittrefugerna och i rondellen. Under tiden är Skaraborgsgatan mellan Hagaborgsgatan och Cirkle K och Stjärngrillen avstängd för trafik in mot centrum. Arbetet väntas pågå till den 22 juni. Under tiden leds trafiken om via Hagaborgsgatan - Brunsbogatan - Källegatan - Tullportagatan.

I den tredje etappen görs arbeten sydost om rondellen. Då kan framkomligheten bli sämre för trafik som kör från centrum på Skaraborgsgatan och trafik på Axvallagatan, men ingen avstängning är planerad.

I etapp fyra blir det avstängda vägar igen. Då ska arbeten mot brandstationen göras, under tiden stängs Axvallagatan av i västlig riktning mellan brandstationen och Skaraborgsgatan. Trafiken leds om via Vallgatan och Kämpagatan. Senast den 7 juli ska arbetet vara klart.

Läs mer: Skaraborgsgatan snyggas upp