I tisdags förmiddag kom larmet om att en lastbil väg 49 tappat ut en tank med frätande ämne på vägbanan och att mellan 50-100 liter läckt ut. Vägen stängdes av i flera timmar medan räddningstjänsten arbetade med att stoppa läckaget och hindra miljöskador.

Olyckan skedde mellan bensinmacken i backen ner för berget och infarten till Ljungstorp där en bäck rinner alldeles intill vägen.

– Så fort jag hört om olyckan så åkte jag dit för att se hur det såg ut i bäcken. Jag hittade nästan genast sex stycken döda bäcköringar, säger Stig Johansson, som har fiskevård som hobby.

– Tydligen var det någon form av koncentrerat diskmedel med lut i som läckt ut. Och eftersom det, på grund av den långdragna värmeböljan, är väldigt lågt vattenstånd i bäcken så har koncentrationen av giftiga ämnen blivit för stor och fiskarna har dött.

Vi kan dock konstatera att några har överlevt då vi ser flera fiskar som nappar efter de mängder av myggor och andra insekter som också har bäckravinen som sitt hem.

– Det är en väldigt livskraftig art som kan bli upp till 45 centimeter lång i det här bäcksystemet som normalt har ett väldigt fint vatten, säger Stig, samtidigt som han hittar ytterligare två döda exemplar.

Två döda bäcköringar i bäcken vid 49:an. "De är normalt väldigt livskraftiga. Här i bäcken är de mer orangeprickiga än rödprickiga, som är det vanliga. Det är förmodligen en anpassning som just det här beståndet gjort", säger Stig Johansson.

Foto Janne Andersson

De döda fiskarna är cirka fem centimeter långa och ligger med buken upp i en hölja.

Bäcken går samman med flera bäckar, går förbi Varnhem, genom den anlagda våtmarken vid Norra Lundby och rinner till sist ut i Vingsjön.

– Det är längre ner i systemet som man hittar de större exemplaren på uppemot en halv meter, säger Stig, som på ideell basis sysslar med fiskevård.

– Jag brukar kratta till bottnarna så det blir bra lekplatser för öringarna att lägga rom på under hösten och har haft kontakt med de berörda markägarna sedan 70-talet.

Stig är dock oroad över det stora antalet incidenter på den aktuella vägsträckan.

– Jag kan räkna till fyra olyckor på den senaste tiden. Det är som om det vore något fel med vägen just här, kanske är den feldoserad, funderar Stig

– Dock är det här den första trafikolyckan som lett till något utsläpp i bäcken, vad jag vet.

Tror du fiskarna i bäcken kommer att klara sig på sikt?

– De kommer säkert att återhämta sig, de har en väldigt god överlevnadsprocent, som vi kan se här, säger Stig och visar på några vakande fiskar under bron till Ljungstorp.

– Men det gäller att vara uppmärksam på vad som sker i naturen, den är väldigt utsatt, och det rullar väldigt mycket farligt gods på våra vägar, säger Stig Johansson.

"Det gäller att vara uppmärksam på vad som sker i naturen", säger Stig Johansson, och blickar ut över den låga vattennivån i bäcken.

Foto Janne Andersson

LÄS MER: TV: Insatsledaren som var först på plats vid frätläckaget