Den med klostret i Varnhem jämnåriga Klosterliden var den första sträckan från Klosterområdet på vägen om Skövde över berget Billingen. Den ställdes i ordning av Bengt den Gode under hans första tid på biskopsstolen i Skara från och med år 1150.

Grevillis fond har gjort det möjligt för Ljungstorps Stenmurars & Stenrösens Vänner (LSSV) att iordningställa en stor del av området med sina stenmurar.

Första grävningsomgången är nu klar. Nu återstår endast manuell finputsning innan området och vägen kan invigas som första delen på den Kulturarvsväg som skapas.

Riksantikvarieämbetet har även i år bidragit med 320 000 kronor för fortsatt arbetet Etapp 2  med väg och murar från gården Hålltorp upp mot Ljungstorp.

Relaterat till artikeln