Fastighetsägaren till stationshuset har som plan att rusta upp och måla om byggnaden. Antikvarien Robin Gullbrandsson från Västergötlands museum har besiktigat byggnaden tillsammans med en målare. De har tagit fram ett förslag till ny färgsättning som bättre motsvarar det ursprungliga utseendet.

Stationsbyggnaden är byggd i tegel och tillkom kring 1900 och ersatte en äldre byggnad i trä. Den påminner om den tid när Skara var en nod för en stor del av det västsvenska smalspåriga järnvägsnätet, vilket gick i graven helt på 1980-talet. Den är också som en fond för Järnvägsgatan, som anlades som en paradgata från Stortorget och domkyrkan till järnvägsstationen.

För var stationsbyggnaden mer utsmyckad jämfört med hur den ser ut idag. Trapptornen på gavlarna pryddes fram till 30-talet av spetsiga spiror med smidesdekorationer och putsomfattningarna kring fönster och hörn var mer arbetade jämfört med idag.

Läs mer: "Jag skäms som Skarabo att detta är vad Skara visar upp för resenärer som kommer hit"

1977 gjordes den senaste stora renoveringen på stationshuset. Fram till dess hade teglet i fasaderna synts, men nu målades över med den rosaröda färgen som är idag. De slätputsade partierna målades samtidigt i en mörkt rödbrun färg och taket fick brunrödmålad plåt istället för svart som det var innan renoveringen.

"Denna färgsättning har föga att göra med stationens ursprungliga utseende", skriver Robin Gullbrandsson i ett yttrande.

Västergötlands museums förslag är att stationen ska få en färgsättning som påminner mer om den ursprungliga färgskalan. Teglet har en gul ton, så förslaget är måla den i en färg som ligger nära teglets naturliga kulör. Ockra med lite rött i, föreslår antikvarien. De slätputsade partierna föreslås få en ljus varmgrå kulör, som även passar ihop med den höga kalkstenssockeln.

Plåttaket föreslås bli svart, som det var före 1977. På det sättet skulle stationen få något mer av sin ursprungliga karaktär.

Vilken färg tycker du att stationshuset ska få? Tyck till i vår omröstning ovan.