Föräldrar som har sina barn på Ving, Lindängen, Millan, Valle- eller Varnhemsskolan ska bli tvungna att lämna dem på Björkbacken/Mariebergskolan i stan under v. 28–31. Er bestämmelse på mellandagarna 2019–2020 förvånade oss tillräckligt och härmed skulle vi vilja meddela Er att vi föräldrar inte kommer att acceptera detta beslut.

För det första är kommunen skyldig att erbjuda en förskola/ett fritidshem som ligger i ett rimligt avstånd från den förskola/det fritidshem som barnet går på, vilket understryks av Skolverket. För det andra uppfattar inte vi avståndet, mellan Eggby, Varnhem eller Axvall till Björkbacken/Mariebergskolan, som ett rimligt avstånd då vi åtminstone behöver köra 19 km fram och tillbaka (beräknat från Axvall till Björkbacken som är det kortaste avståndet). För det tredje upplever inte vi att kommunen visar hänsyn till våra barns olika behov och förutsättningar trots att även detta lyfts av Skolverket.

Vad är egentligen Skara kommuns syfte med sammanslagningen? Är det att åtgärda budgetunderskott, om det har inträffat, så ska det inte leda till belastning på familjens ekonomi - vilket kommer att ske då man behöver åka från en av ovannämnda byar till Skara även om man arbetar i Skövde eller Mariestad.

Relaterat till artikeln

Vi som föräldrar har ett stort ansvar för att våra barn, som är de mest värdefulla för oss i livet, ska må bra och inte hamnar i skymundan p.g.a.. icke-genomtänkta beslut. Detta ska även ni som politiker lägga märke till då. Era utföranden inom olika områden ska bidra till att det svenska samhället ska få goda och friska medborgare. Ju mer ni satsar på barn och omsorg desto större förhoppningar har vi, som föräldrar, för att tänka oss en bättre och ljusare framtid för våra barn.

Sammanfattningsvis skulle vi vilja be Er att fortsätta på samma sätt som kommunen alltid har gjort på somrarna under de senare åren, nämligen att ha en öppen förskola/ett öppet fritidshem antingen i Axvall eller Varnhem under v.29–31.

Aghigh Karimi- lärarstudent