– Vi fick in en del tips på tisdagen och det är vi tacksamma för. Nu följer vi upp dem, men än så länge har vi inte lokaliserat någon läcka, säger Henrik Larsson, arbetsledare på Skara Energi AB.

Bolaget har konstaterat att det går åt mer vatten än normalt och misstänker därför att man har en större vattenläcka på ledningsnätet. Men man har inte lyckats lokalisera den ännu.

– Vi har alltid små läckor i nätet och det kan handla om det i det här fallet också, eller att någon kund tar extra mycket vatten för tillfället. Men vi misstänker att det handlar om en större läcka, säger Larsson.

På tisdagen vände bolaget sig till allmänheten och bad om hjälp att lokalisera den.

– Vi misstänker en vattenläcka någonstans i Skara  och skulle därför behöva din hjälp för att lokalisera den. I de flesta fall vid läckor kommer vatten från en trasig ledning ut på någon gata, i en bäck eller på någon annan plats. Vi är tacksamma om du kontaktar oss om du sett något misstänkt utflöde i en bäck, ett område som är blött som inte brukar vara det eller något annat som du kan tro är en vattenläcka, skriver man på webbsidan.

Ledningsnätet är långt, konstaterar man och det finns många platser som läckan kan vara på, konstaterar bolaget också.

– Vi jobbar hela tiden med att minska vattenläckaget i vårt ledningsnät då vattenförluster både är ett slöseri med miljöresurser och med pengar. På Rådhusgatan har vi en ventil som läcker, detta problem känner vi till så det är en annan läcka som vi letar efter, fortsätter man.