Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att man ser tecken på samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.

– Jag bedömer inte att vi har samhällsspridning i Västra Götalandsregionen. Vi har ett oklart fall som vi funderar på var den personen kan vara smittad någonstans, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Detta fall har upptäckts på Kungälvs sjukhus och det är det enda i Västra Götaland som inte går att koppla till alpresor. Det upptäcktes när en person med symptom men som inte hade influensa eller andra kända sjukdomar testades.

Samma typ av testande, på personer med symptom men som inte har influensa eller andra kända sjukdomar, har gjorts på runt 150 personer vid Skaraborgs sjukhus. I inget av dessa fall har personerna testats positivt för covid-19.

– Det talar starkt emot samhällsspridning i vår del av regionen, säger Peter Nolskog.

De två nya fallen på onsdagen som upptäckts på Skaraborgs sjukhus var en alpresenär och en nära anhörig till ett tidigare känt fall.

Han menar att Folkhälsomyndighetens formulering gör att det låter värre än vad det är i dagsläget, men han tror att det kommer att uppstå samhällsspridning så småningom, även här.

– Min bedömning är att vi hamnar där. Stockholm brukar vara först. De hade sportlov senare än vi och många reste till riskområden, säger Peter Nolskog.

– Det gick otroligt fort i Stockholm, från helgen till nu. Sedan tror jag att det börjar i Göteborg, där det finns mycket folk och sedan kommer vi att se en spridning över regionen. Om det blir om en eller två veckor kan jag inte säga. Det ligger i närtid, säger han.

Man tar nu inte längre prov på personer som varit i Alperna eller andra riskområden.

– Om du varit i Alperna och har symptom kan det vara corona, då ska man vidta försiktighetsåtgärder, säger Peter Nolskog.

Fokus nu är att skydda dem som är mest utsatta för sjukdomen, vilket är framförallt rejält äldre människor.

– Vi går nu in för att skydda de känsligaste i samhället. Även en liten förkylning ska göra att du inte hälsar på din gamla mamma nu. Man får till exempel prata i telefon istället, säger Peter Nolskog.

Att karensdagen nu har slopats efter beslut av regeringen tycker Peter Nolskog är en bra åtgärd.

Eftersom såväl vuxna som barn nu uppmanas att vara hemma vid förkylningssymptom tror Peter Nolskog att sjukfrånvaron kommer att bli betydande.

– Vi kommer att låta poliser, sjuksköterskor, lärare och läkare vara hemma och vabba med snuviga barn, det kommer att bli en stor påfrestning i samhället, säger han.

Peter Nolskog

Foto Anders Axelsson