Skara kommun följer nu utvecklingen av Corona-smittan noga. Sedan två veckor träffas kommunens krisledningsgrupp varannan dag för att uppdatera sig om läget och fatta beslut om så behövs. I gruppen ingår kommundirektör Gustaf Olsson samt hans ledningsgrupp, medicinskt ansvarig sjuksköterska, säkerhetssamordnare samt kriskommunikatör.

– Tidigare har det mest handlat om att få information, men vid mötet i går (läs onsdag), så fastställde vi informationsmaterial som gått ut via intranätet och i mejl till cheferna, så att de kan förmedla den på APT-möten, berättar Gustaf Olsson.

– Vi ber cheferna att särskilt uppmana till lugn. Det blir mycket ryktesspridning.

Kommunen understryker att de bygger all information på bekräftade uppgifter och följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters riktlinjer. Därför håller Skaras skolor fortsatt öppet.

– Vi gör som vi blir rekommenderade. Än så länge har det inte kommit några andra signaler, säger Gustaf Olsson.

– Vi vet att många är oroliga. På morgondagens möte i krisledningsgruppen ska vi diskutera hur vi ska nå ut inte bara till eleverna utan också till föräldrarna.

Ett beslut som krisledningsgruppen redan har fattat är att ställa in alla språkutbyten i närtid på Skaras skolor.

– Vi vill inte ta risken och utsätta eleverna för något genom att skicka dem på resor ut i Europa, säger Gustaf Olsson.

Även kommunledningens planerade besök i vänorten Zeven i Tyskland i slutet på april ställs också in.

I Skara avråder kommunen från besök på äldreboende och på alla kommunala byggnader sitter nu skyltar där besökare som är förkylda ombeds att inte gå in, utan komma igen en annan dag. Även när det gäller kommunens anställda uppmanas alla som är sjuka att stanna hemma.

– Vårt budskap är att vi aldrig kan frånta den enskilde sitt ansvar. Vi accepterar inte att du är sjuk och är på jobbet. Det är extra viktigt nu och därför har karensdagen tagits bort, förklarar Gustaf Olsson.

Än så länge har kommunen inte sett någon dramatisk ökning i sjukskrivningarna, men kommer nu att se över hur man ska hantera ett ökat behov av vikarier.

– Vi har ett välfärdsuppdrag som vi ska lösa oavsett vad som händer, understryker Gustaf Olsson.

Till sin hjälp har kommunen en pandemiplan, som senast användes i samband med svininfluensan. Nu har den uppdaterats.

– Planen beskriver pandemin och den tänkta utvecklingen. Den anger vilka strategier och prioritetsområden som finns och har en åtgärdsplan för de olika faserna, berättar Anette Svensson Nordlander, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS.

Hon förklarar att man är beredd på att läget kan förvärras. Nu pågår en inventering av skyddsutrustning som munskydd, andningsskydd, handskar och handdesinfektionsmedel.

– Vi behöver en samlad lägesinventering, så att vi kan flytta om utrustning om det behövs. Sjukvården är prioriterad, säger Anette Svensson Nordlander.

En skylt i entrén till alla kommunala byggnader ber nu förkylda besökare att återkomma när de är friska.

Foto Jenny Åberg

Varje förvaltning har också en handlingsplan, som beskriver hur verksamheten kan ställas om när många anställda är sjuka och hur man ska tänka kring smittspridning.

– Vi skärper hygienrutinerna och våra anställda ska följa rekommendationerna. Vi har också påbörjat en diskussion med cheferna. Befintliga rutiner ska tydliggöras, understryker Anette Svensson Nordlander. Handskar ska användas i rätt situation.

Även hon uppmanar sjuka att stanna hemma. Är man tveksam eller om anhöriga är sjuka bör man ringa 1177.

– Du måste ta ansvar själv. Kontakta sjukvården och få en läkarbedömning.

När det gäller kommunens anställda som är småkrassliga eller som har varit i ett Corona-drabbat område kan det bli aktuellt med att jobba hemifrån i de fall där det är möjligt. Bedömningen görs då av respektive chef.

– Vi har bra tekniska lösningar för det, till exempel Skype. Vi är väl förberedda tekniskt för att möjliggöra distansarbete, inflikar kommunikationschef Peter Blom.

Kommunen följer nu utvecklingen från dag till dag. Säkerhetssamordnaren eller kriskommunikatören deltar i de regelbundna möten som länsstyrelsen håller. Där medverkar även representanter från andra kommuner i Västra Götaland, Smittskyddsenheten och andra myndigheter.

– Där får vi aktuell fakta om läget, förklarar Gustaf Olsson.

Skara kommun delar också med sig av information på sin hemsida skara.se. Där finns också länkar till bra sajter för den som vill veta mer: Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Skara kriskommunikatör Edith Rudström uppmanar Skaraborna att tänka efter innan lösryckta påståenden sprids vidare.

– Det cirkulerar mycket rykten. Vi vill gå ut med bekräftad information. Var källkritisk och fundera över varför någon vill sprida informationen, vem har något att vinna på att den sprids?

Relaterat till artikeln