Jonny började i Skara kommun i maj 2017, sin sista dag gör han i november 2019. Han har under sin tid bland annat förändrat ledningsstrukturen och börjat bygga upp en drift- och utvecklingsorganisation med målet att stärka barns och elevers lärande, skriver kommunen i pressmeddelandet.

– Jag har haft mina egna funderingar kring framtiden för mig inom barn- och utbildningsförvaltningen. Igår tog jag del av den skrivelse som rektorer och förskolechefer lämnat in till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Jag konstaterar att jag är enig i kritiken mot skrivningarna i budgeten som rör min förvaltning, säger han i pressmeddelandet och fortsätter;

Relaterat till artikeln

– Enligt mig är det brist på samsyn mellan mig och den politiska ledningen kring hur man ska styra en förvaltning och vilka utvecklingsbehov som finns. Jag är övertygad om att det blir bättre för både verksamheten och mig som person om jag lämnar mitt uppdrag.

Skaras kommundirektör Gustaf Olsson kommenterar förvaltningschefens uppsägning:

– Det är oerhört tråkigt men också rakryggat av Jonny att själv välja att lämna sitt uppdrag. Jonny uttrycker att han inte kan göra ett bra jobb med de förutsättningar han får och jag respekterar hans beslut. Han har börjat bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete och en ny ledningsstruktur i förvaltningen, vilket är något som bådar gott för framtiden.

Läs mer:

Relaterat till artikeln