I juni i år valde Jonny Palmkvist att avsluta sitt uppdrag som förvaltningschef i Skara kommun. Orsaken till den egna uppsägningen var att han som skolchef inte ansåg sig kunna driva verksamheten i enlighet med den beslutade budgeten 2020. Han ställde sig bakom den kritik mot Alliansbudgeten som samtidigt framfördes av kommunens samtliga rektorer och förskolechefer. De menade att Skaras högsta ledning i den satte sig över Skollagen genom att bland annat gå in och styra över arbetstider och arbetssätt.

– Jag konstaterar att jag är enig i kritiken mot skrivningarna i budgeten som rör min förvaltning, sa han i samband med att han meddelade sin uppsägning.

Alliansens budget som Jonny Palmkvist alltså själv kritiserat ska nu verkställas och då anser den politiska ledningen att nuvarande skolchef inte har det förtroende som krävs för att genomföra detta, det skriver Skara kommun i ett pressmeddelande.

Kommundirektör Gustaf Olsson är där tydlig med att det inte är någon specifik händelse eller speciell incident som bidragit till att Jonny Palmkvist blir tjänstebefriad tidigare än planerat slutdatum.

– Han har gjort ett mycket gott arbete under flera år och varit en uppskattad chef och ledare inom sin förvaltning. Men nu när man ska börja arbeta konkret med budgeten är det en fördel om skolchefen och den politiska ledningen arbetar tillsammans för verksamhetens bästa, säger Gustaf Olsson, kommundirektör i Skara i pressmeddelandet.

– Att Jonny får gå tidigare än planerat grundar sig i att vi anser att det saknas samsyn kring möjligheterna att nå verksamhetsmålen, säger Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Jonny Palmkvist började som skolchef i Skara kommun i maj 2017, sin sista arbetsdag i Skara kommun gör han den 4 september.

Rekryteringen av ny förvaltningschef pågår och Erik Eriksson, idag biträdande förvaltningschef, går in som tillförordnad förvaltningschef till dess att rekryteringen är klar.