För att kunna utföra det fortsatta arbetet måste polisen i Stockholm ha mer resurser. De har kommenderats dit, men alla som åkt från Skaraborg har anmält sig frivilligt.

När man nu är en myndighet blir det mycket lättare att omfördela resurser och polisen har fått enormt mycket beröm för sitt arbete efter attentatet, även från mycket oväntat håll.

Bland annat har tungt kriminellt belastade personer i vissa områden hört av sig med beröm för insatsen.

Bland annat har man hjälpt till vid större arrangemang.

– Det handlar om förebyggande arbete, trygghetsskapande åtgärder och olika säkerhetsfrågor, konstaterar Trolläng.

Hur länge blir de kvar i huvudstaden?

– Det senaste jag hört är att de ska komma hen nu på torsdag, berättar polischefen.