En granskning av sjukvården i Västra Götaland har gjorts av regionens koncernkontor. Ett syfte är att undersöka hur väl sjukvården står sig i en jämförelse med riksgenomsnjittet.

Skaraborgs sjukhus håller en god medicinsk kvalitet enligt granskningen, men det finns också områden där det kan ske förbättringar.

När man tittat på 150 mätpunkter kring medicinsk kvalitet är de flesta lika bra som riksgenomsnittet, men 20 är bättre än rikssnittet och 21 är sämre. Det är en försämring jämfört med tidigare år, då sjukhuset varit bättre än snittet på fler punkter än man varit sämre.

Enligt rapporten saknas det läkare och vårdplatser inom Strokesjukvården. I rapporten rekommenderas att framförallt initial vård på Strokeenhet förbättras, men prognosen uppges som osäker. Det uppges också att fler patienter bör få blodtryckssänkande behandling efter stroke.

Det är sjukhuset i Skövde som avviker negativt mot riksgenomsnittet, medan sjukhuset i Lidköping är bättre.

Det lyfts också fram att fler patienter med akut höftfraktur behöver opereras inom 24 timmar. Risken för komplikationer ökar om inte operation sker snabbt nog. Det finns flera skäl till att andelen är för låg, enligt rapporten, som vårdplatsbrist, att operationsutrymme saknas och att bemanningssituationen är skör.

Att inte tillräckligt många patienter med höftfraktur opereras inom ett dygn är något som flera sjukhus i regionen har bekymmer med och det har även tidigare lyfts fram som ett problemområde inom regionen.