I maj 2018 lämnade Bert Karlsson in stämningar mot tre kommuner i landet; Skara, Sölvesborg och Karlshamn, som enligt enligt honom inte betalt fakturor som hans bolag Jokarjo AB skickat ut för ensamkommande som bott på hans asylboenden. I Skaras fall handlar det om ensamkommande som bott på Stora Ekeberg under 2016.

Den första domen har nu fallit i Blekinge tingsrätt som alltså dömer Karlshamns kommun att betala ersättningen på cirka 2,7 miljoner kronor samt rättegångskostnader på drygt en halv miljon kronor.

Domen har nu fått Sölvesborgs kommun att backa, de har enligt NLT kontaktat Jokarjo för att hitta en uppgörelse istället. Men Skara väljer istället att gå den rättsliga vägen.

– Har vi fel så har vi, men vi vill få det här rättslig prövat, säger kommundirektör Gustaf Olsson till NLT och tillägger att beslutet är politiskt förankrat.

Totalt handlar tvisten om 1,48 miljoner kronor plus ränta. Om Skara kommun skulle förlora i rätten får de även stå för rättegångskostnaderna.

Skara kommun gör enligt NLT bedömningen att Skara och Karlshamn inte är likvärdiga fall och vill därför fullfölja den juridiska processen.