Åldermannen inledde stämman med parentation. En stunds tystnad hedrade minnet av de 15 medlemmar som gått ur tiden sistlidna året. Ann-Britt Molander Johansson läste den passande dikten ”En gång ska du vara en av dem” av Pär Lagerkvist.

Som ordförande för stämman valdes den tidigare åldermannen Bengt Palm. Han svingade den gamla Gillesklubban med van hand och lotsade församlingen genom punkt för punkt. Verksamhetsberättelsen presenterades som ett bildspel och Ann-Britt fick möjlighet att påminna om många av de sjuttio aktiviteter som genomfördes under jubileumsåret. Valen löpte utan några problem, återval på samtliga poster. Detta innebär att Tommy Kroon fortsätter som ålderman ytterligare ett år och han stöttas av Barbro Olofsson, Ann-Britt Molander Johansson, Erik Sånnek, Gunnar Karlsson, Ulla-Britt Larsson, Barbro Hassel, Göran Johansson och Anders Sahlström i Gillesnämnden. Anna-Lena och Sture Veghed lämnade rollen som värdpar och de ersattes av Lena och Bo Svensson, som tillsammans med Gudrun och Roland Johansson tar hand om det viktiga värdskapet. Efter valen lämnade Bengt Palm över klubban till den omvalde åldermannen som fick tillfälle att berätta om kommande program.

Innan maten fick Lena Brodin och Freddie Wendin möjlighet att berätta om ett par av Gillets stora satsningar. Dels om portalen ”Bygdeband”, där samtliga fastigheter i centrala Skara finns på bild med kompletterande texter om byggnadsår, arkitekter och verksamheter. Ett arbete som kommer att kompletteras och förädlas under många år. Man visade också exempel från portalen ”PrismaVG” som berättar om företags historia och utveckling sedan mitten av 1800-talet. Även där bidrar gruppen från Skara Gille med flera mycket läsvärda artiklar. Båda portalerna når man lätt genom Skara Gilles hemsida.

Så var det dags för ett dignande svenskt smörgåsbord. Efter sedvanligt kaffe och trevliga samtal runt borden, vände man tillbaka in till scenen som nu hade intagits av Irma Lundberg som sjöng och Johanna Johansson som trakterade piano. De bjöd på en repertoar som både ramade in kvällen och avslutade den på ett värdigt sätt.