I höstas kom det första larmet kring simhallen i Götene. Ett stopp i ventilationen ledde till att anläggningen stängdes akut. Sedan dess har simhallens skick undersökts närmare.

Utredningen visar att behovet av renovering är stort. Investeringar på mellan fem och tjugo miljoner kronor krävs, berättar kommunen i ett pressmeddelande. Den slutliga kostnaden beror på vilka åtgärder som ska göras och hur länge de ska hålla.

Men kommunen måste ta hänsyn till gällande avtal med Västerbybadet Götene AB, som sträcker sig till halvårsskiftet nästa år. För att kunna hålla simhallen igång till dess krävs bland annat förstärkning av bassängbottnar och -väggar samt att säkra driftsutrymmen för personalen från lös betong. Det finns också osäkerheter kring ventilationens och vattenreningens status, vilket gör att det finns risk för akutstopp för att åtgärda problem med dessa.

Slitna bassänger

För att behålla simhallen i drift fram till år 2025 krävs ytterligare åtgärder, till exempel asbestsanering i pelare, läcksökning och tätning i bassängerna samt uppstöttning av stödväggar och bassängbotten i 25-metersbassängen. Utöver detta behöver även en kompletterande utredning av ventilation och vattenrening göras för att fastställa dess status och åtgärdsbehov. En stor del av renoveringen kräver dessutom större ingrepp i bassängerna, vilket kan medföra att ytterligare åtgärder måste göras för att återställa dem.

Relaterat till artikeln

För att simhallen ska kunna användas fram till 2030 måste en omfattande renovering ske, bland annat att byta eller stötta upp väggar och bottnar i bassängerna, ta bort spjälk- och kloridskadad betong i bjälklag och ersätta armering.

Ansvariga politiker i kommunstyrelsen diskuterar nu olika utvägar och frågan om simhallens framtid kommer att få stort utrymme i kommande års budgetarbete för att se vilka alternativ som är ekonomiskt möjliga. Därför kommer ett avgörande om simhallen att dröja.

Öppet till 2021

Under tiden kommer anläggningen att hålla öppet som vanligt med undantag för kortare eller längre driftstopp på grund av löpande underhåll eller renovering.

Enligt Pontus Düring, chef för kommunens förvaltning inom service och teknik, är det inga problem för besökare att vistas i simhallen och bassängerna. Målet är att hålla öppet badet åtminstone fram till sommaren 2021.