I den första av de fyra nya motionerna föreslår Ove Berlin (SD) att Skara kommun ska införa mätningar för att se omfattningen av narkotikaspår i avloppsvattnet. Det kan vara en del i arbetet mot narkotika, då man genom mätningarna kan få fram omfattningen av narkotika på befolkningsnivå i Skara.

"Mätningarna kan användas som ett komplement till andra kartläggningar och tillsammans med dessa ge en bättre bild av hur narkotikasituationen ser ut i vår kommun", skriver Ove Berlin i motionen.

För att bekosta analyserna av avloppsvattnet föreslår han att Skara kommun ska undersöka om provtagningen åtminstone delvis kan finansieras via regionala, nationella eller EU-bidrag.

Ove Berlin föreslår också i en motion att Skara kommun ska ta fram en riktlinje för beredning av motioner samt att en motionsmall ska tas fram. Han har noterat att det skiljer sig åt i nämnderna hur en motion hanteras och han tycker att det borde vara mer enhetligt.

Oscar Öberg (SD) lämnade in två motioner till kommunfullmäktige.

Foto Lisa Bring

Kommunfullmäktigeledamoten Oscar Öberg (SD) har också lämnat in två motioner. Han slår bland annat ett slag för att Skara kommun ska införa medborgarförslag. Idag har exempelvis grannkommunerna Skövde och Götene det.

Allmänhetens frågestund har införts på kommunfullmäktige i Skara, men Oscar Öberg menar att mer behöver göras för att stärka demokratin. Medborgarförslag tycker han är en väg att gå, då Skaras invånare kan få en större möjlighet att påverka vilka beslut som politikerna fattar. Invånare som har rätt att rösta i kommunvalet ska kunna lämna in medborgarförlag, skriver han i motionen. Oscar Öberg föreslår i samma motion att man som politiker bör identifiera sig med elektronisk eller fysisk id-handling när man lämnar in en motion, interpellation eller fråga. Idag skickas de in via mejl, vilket är en säkerhetsbrist enligt honom då vem som helst kan skicka in en handling i en ledamots namn.

I en annan motion föreslår Oscar Öberg att Skara kommun inte ska ge särställning till specifika politiska yttranden eller rörelsen. Det konkreta exemplet som han använder i motionen är prideflaggan, då Skara kommun sedan 2019 tillåter den flaggan samt organisationers flaggor i kommunala verksamheter. Han menar att det innebär att kommunen kan ta ställning för politiska rörelser, vilket kan riskera stöta bort nuvarande invånare och potentiella invånare.

Sedan tidigare hade Miljöpartiet lämnat in en motion om klimatomställning och Sverigedemokraterna hade lämnat in en om alkolås på kommunens fordon. Totalt var det alltså sex motioner som lämnades in till måndagens kommunfullmäktige.

Relaterat till artikeln