Ett fall av den farliga och starkt smittsamma sjukdomen mässlingen upptäcktes i början av december i Göteborg. På juldagen hade sex nya fall konstaterats och Sahlgrenska universitetssjukhuset gick upp i stabsläge och kallade in extra personal.

2 januari

Det har i nuläget inte upptäckts några fall ienligt Christer Printz, chefläkare på Skaraborgs sjukhus.

Efter utbrottet i Göteborg inventeras nu personalen på samtliga sjukhus i regionen, även Skaraborgs sjukhus, vad gäller deras skydd mot mässling.

Personer födda före 1960 har ofta haft mässling som barn. Mellan 1960 och 1980 är det tveksamt om de fått vaccination. Efter 1981 har de flesta fått vaccination. Folk från andra länder har vi inte samma koll på, men de kan å andra sidan också haft mässling, säger Christer Printz.

Inventeringen omfattar även städpersonal och vaktmästeri, även om vårdpersonalen prioriteras.

Efter utbrottet och det faktum att en anställd kan ha smittat inlagda på sjukhuset har frågan väckts om det ska krävas av sjukhuspersonal att de är vaccinerade.

Vi har inte lagliga möjligheter att tvinga någon att vaccinera sig. Men som arbetsgivare kan man ställa krav antar jag. Detta är något som ska diskuteras nationellt, säger Christer Printz.

Själv är han inte främmande för att införa någon form av krav på vaccinering.

Jag kan tycka att man borde vara immun mot de vanligaste folksjukdomarna. Det tycker jag nog att man skulle kunna ha som krav. Det kan finnas en aversion mot att vaccinera sig, att man vill klara sig själv, men sanningen är att om man blir smittad är man själv en risk för alla andra. Därför är det ganska egoistiskt att inte vaccinera sig, säger Christer Printz.

Mässling är extremt smittsamt

Om vi inte haft vaccin skulle en på tusen som drabbas av mässling dö, säger Christer Printz.

Om man har symptom på mässling uppmanar sjukhusen att man inte åker till akuten eller en vårdcentral utan ringer 1177. Där kan man få instruktioner för hur vårdkontakten på bästa sätt kan ske utan att man riskerar att smitta andra. Det kan till exempel ske genom att man på en speciell tid slussas in via en speciell ingång till ett sjukhus.

Skyltar har satts upp vid Skaraborgs sjukhus entréer för att sprida detta budskap.