Den unika fasaden i bruna nyanser med fönster i olika nivåer undgår få inresande till Skara. I ett och ett halvt år har bygget på Teglagärdet pågått och snart är det klart. Till sommaren väntar inflyttning och till hösten börjar de första eleverna på skolan.

Det blir en ljus och luftig skola med en tydlig entré och en transparens, konstaterar Mikael Leijon och syftar både på verksamheten och på den rent fysiska möjligheten att se in och ut ur skolan genom de åtskilliga och stora fönstren.

Sedan öppet hus-dagen i oktober har många detaljer kommit på plats. Som de sju färgerna på elevskåp och golvmattor i grupprum som avgränsar de olika arbetslagen i skolan. Kulören kommer igen i olika former här och var, till exempel på en sittplats under en trappa eller runt en pelare.

Den fullstora idrottshallen är nästintill klar. Det blåa golvet flyter upp på läktaren och fram till den stora scenen, där det kan hållas allt från teaterföreställningar till föreläsningar.

Strax intill ligger skolans hjärta, den stora trappan, som leder från entrén upp till andra och tredje våning. Den tar lärare och elever inte bara upp och ner, utan har även en inbjudande sittdel för skönt häng. Den stora takhöjden med rejäla ljusinsläpp kombinerat med genomtänkt akustik bidrar också till den positiva känslan.

Det har varit en utmaning att hålla kvar den arkitektoniska tanken, men vi har lyckats med det vill jag påstå, säger Mikael Leijon och ser sig omkring i trapphuset där olika geometriska former möts.

Samtidigt har man inte tummat på säkerhet och funktionalitet. Höj- och sänkbara bänkar i till exempel hemkunskaps- och NO-salar samt flera hissar för rörelsehindrade ökar tillgängligheten.

En annan trivsam detalj är dricksfontänerna, som placerats ut här och var.

Bredvid entréhallen ligger biblioteket - eller mediateket, som det kallas nu när inte bara böcker är en del av utbudet – och matsalen, som består av en stor öppen yta. Maten kommer att lagas i kommunens nya centralkök, som byggs inom Viktoriaskolans väggar.

Eleverna som kommer hit går i årskurs sju till nio och det inkluderar även särskolans elever, som har sina lokaler i den östra delen på andra våning.

Totalt är skolan 11 457 kvadratmeter stor och därtill kommer utomhusmiljön, som nu håller på att färdigställas. Träd ska planteras och gräsytor skapas, bland annat där Teglaskolan finns.

Vi kommer att riva Tegla i augusti efter invigningen, förklarar Mikael Leijon och visar hur en gång- och cykelbana kommer att löpa rakt igenom platsen.

Skolgatan, som redan är avstängd, kommer att få en vändplats i höjd med Teglaskolan och infarten till Viktoriaskolan blir i stället från Skaraborgsgatan, där även en parkering ska ställas i ordning.

Norr om skolan skapas också utrymmen för lektioner utomhus.

I augusti blir det invigning.

Vi kommer att vara färdiga i tid, lovar Mikael Leijon.