Efter nyår höjs priserna på regionens kollektivtrafik med i snitt 2,5 procent. Nu på torsdag ska kollektivtrafiknämnden inom regionen godkänna hur Västtrafik tänker sig genomföra prishöjningen.

Enligt förslaget höjs priserna för enkelbiljetter med runt 3,3 procent och med i genomsnitt 2,1 procent för periodbiljetter. Kilometerpriserna på kontoladdning höjs med 10 procent för att priserna ska utjämnas i förhållande till appen ToGo.

Till exempel kommer ett flerkommunskort för 30 dagar kosta 1 215 kronor efter nyår, istället för 1 190 kronor som idag. Regionen runt för en dag föreslås få oförändrat pris, 310 kronor.