Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara som pågår 23 till 28 september. Seminarier och demonstrationer bygger på kunskap från SLU med samverkande parter.

Under måndagen samlas experter kring området precisionsodlingsteknik.

På tisdagen är det kompetensutvecklingsdag för västsvenska rådgivare. Hästdagen samlar hästföretagare kring en nationell strategi för hästföretagande samt ett Hästcafé, där SLU-forskare berättar om det senaste inom hästvälfärd.

På torsdagen 26/9 sker några höjdpunkter kring just digitalisering: Innovationer kring ”det digitala djuret” som redan finns eller som är under utveckling – en lektion som ger en omvärlds- och nutidsorientering i det digitala djurhållningslandskapet av idag. Digitaliseringen ger inte bara möjligheter, det finns också begränsningar och risker. Programpunkten hålls av Ove Konradsson,Hushållningssällskapet i samverkan med SLU.

Lena Lidfors, professor i etologi vid SLU berättar om pågående forskning och resultat kring aktivitetsmätare och GPS på djur, och vad utvecklandet av sådana tekniker betyder för djurbeteenden och djurvälfärd. Hon pratar också om hur den digitala tekniken påvekar samspelet mellan djur och människa.

På torsdagen diskuterar även växtodlare, rådgivare och forskare tekniker och pågående forskning kring kontroll av groningsegenskaper och utsädesburna sjukdomar och sortbedömning.

Under fredagen sker det guidade visningar på Veterinärmuseet, där jämförs det veterinära arbetet förr och idag.

Veckan avslutas med Hästivalen på Axevalla travbana där SLU-forskarna Jenny Yngvesson och Anna Lundberg samt doktoranden Marie Eisersiö håller i en clinic - inlärning hos häst, så funkar det.