Högerpartier i vilken kammare som helst har aldrig lagt några förslag som gynnat löntagarna när det kommer till anställningsvillkor. Ett exempel ser vi nu i Ungern där Victor Orban och hans högerparti infört vad som nu kallas för slavlagarna.

Arbetsgivarna kan enligt denna lag tvinga löntagarna att arbeta över 400 timmar om året, alltså ungefär en dag i veckan. Lönen behöver han enligt samma lag inte betala ut förrän efter tre år. Det är med andra ord viktigt att alla löntagare går och röstar i detta val.

Man kanske inte tänker på det i vardagen, men drygt 60 % av dom regler och lagar som påverkar oss här i Sverige har sitt ursprung från ett EU beslut. Det är alltså viktigt att vi har löntagarnas röst och löntagarnas intressen företrädda i Europaparlamentet. Därför måste vi engagera oss genom att gå och rösta även i det här valet.

I Europa pågår det ju en mobilisering av de högerextrema och populistiska partierna som också har stort inflytande hos många av Europas länder. Av den anledningen är det viktigt att vi som tror på demokrati, att vi faktiskt motar de krafterna genom att gå och rösta för ett öppet och demokratiskt samhälle. Som fackligt ansluten i LO är valet enkelt. Johan Danielsson, löntagarnas röst i Europa!

Dan Strängby

Förtroendevald GS