Med drygt en och en halv månad kvar till valdagen arbetar Sverigedemokraterna fortfarande med att hitta namn till sin lista till kommunvalet. I nuläget har partiet tre kandidater på listan som toppas med den nuvarande kommunfullmäktigeledamoten Jan-Olof Svedberg.

– Vår förhoppning är att listan ska fyllas på med fler namn innan valet. Gör den inte det kan vi inte göra mycket nytta. Men jag är rätt ordentligt sjuk i nuläget så det är svårt för mig att jaga i någon större omfattning. Och de två andra som står på vår lista har ju inte suttit med tidigare och då är det svårt för dem att förklara vad uppdraget innebär, säger Svedberg.

I valet 2010 fick partiet 5,41 procent av rösterna i Vaggeryds kommun - ett resultat som gav dem två mandat i fullmäktige. Då hade partiet enbart ett namn på sin fullmäktigelista. Men eftersom partiet inte hade låst sin lista kunde även det andra mandatet fyllas. Detta har också gjort det möjligt att hitta ersättare då flera ledamöter lämnat under mandatperiodens gång.

Men inför höstens val är situationen en annan. Denna gång har partiet valt att låsa sin lista vilket gör att det, som väljare, inte går att skriva dit några egna namn på listan. Detta gör att Sverigedemokraterna försäkrar sig om att inga personer med andra partisympatier väljs in på deras lista. Samtidigt ökar det risken att stolar blir tomma i kommunfullmäktige om partiet går framåt. I EU-valet fick partiet 13,29 procent av rösterna i Vaggeryds kommun.

– Sett till hur mandatfördelningen ser ut i kommunen nu skulle ett valresultat på runt tio procent troligtvis ge fyra mandat, säger Hans Lejsäter som arbetar på Valmyndigheten.

Skulle Sverigedemokraterna inte fylla på sin lista med ytterligare namn kan det parlamentariska läget i kommunen bli så att två block får lika många röster vardera.

– Anledningen till att vi låser listan är att det i en sådan liten kommun är det risk att det skulle halka in någon som vi absolut inte vill ha. Svenskarnas parti kandiderar i kommunen också och de vill vi inte ha in på våra mandat, säger Svedberg (SD).

Är det inte ett problem för väljarna att ni lägger till fler kandidater nu som de då inte känner till?

– Jag tror inte att väljarna vet vilka de övriga två som står på vår lista är heller. De är ju också helt nya i politiken.

Svedberg hoppas att partiet kan presentera ytterligare namn snart, då valdagen närmar sig med stormsteg.

– Det börjar brinna i knutarna nu.