På sina resor har Västtrafik så kallad resegaranti. Detta innebär att resenärer kan ansöka om ersättning om tågen skulle bli försenade, för att de till exempel ska kunna täcka kostnader för andra resesätt, såsom taxi. Reseersättningen gäller dock inte om ett tåg blivit inställt och Västtrafik kunnat informera om det innan den tänkta avgångstiden.

Exakt hur många som begär ersättning och exakt hur mycket som ska betalas ut går i nuläget inte att säga. Västtrafiks kundtjänst är tungt belastade med ansökningar, och utbetalningarna ligger efter. Men ändå är det långt ifrån alla som begär ersättning.

– Våra kunder är tåliga och brukar ha förståelse, berättar Gunilla Wicktor på Västtrafik. Hon spekulerar att många accepterar en eller två förseningar, och att det är först efter flera som de börjar begära ersättning.

Relaterat till artikeln

Det är Trafikverket som ansvarar för banarbetet och som ställer in tågen. Västtrafik försöker i sin tur informera om förseningar och inställda tåg så gott de kan, och Wicktor tror att informationen är nyckeln till att kunderna ändå ska vara nöjda under tiden banarbetet pågår.

– Får man reda på det i förväg kan man planera om. Det är när en försening är oväntad, när det händer något under resans gång som man blir irriterad, säger hon.

Relaterat till artikeln

Men även om många söker reseersättning är det inte så många som hör av sig med klagomål specifikt för Västra stambanan. Däremot har det skett en ökning med nästan 300 procent av klagomål på tågtrafiken generellt. På Västtrafik är man fullt medveten om att det är besvärligt i nuläget, men förhoppningarna är att trafikverkets arbeten ska innebära ett tryggare kollektivresande i framtiden.

–Vi känner verkligen med kunderna och jobbar för att förbättra, säger Wicktor.