Sprututbytet riktar sig till missbrukare över 18 år. Verksamheten kommer att vara öppen fem dagar i veckan och ha drop-in-mottagning.

Ingen tidsbokning eller remiss behövs. Besöken föreslås bli gratis.

Den årliga kostnaden beräknas bli 21 miljoner kronor för att ha verksamheterna på Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-sjukvården och sjukhuset i Borås. Under 2018 beräknas det kosta tio miljoner kronor.

Syftet med sprututbytesprogrammet är att minska spridningen av blodsmitta, att främja hälsa, att förbättra livskvaliteten och att erbjuda motiverade personer en ingång till beroendevård.

Förutom möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och annan utrustning kommer verksamheten att erbjuda provtagning, vaccination, kuratorsstöd, barnmorskevård och lättare sjukvård för att förebygga infektioner. Enheterna ska bemannas med läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykiatrisjuksköterskor och kuratorer.

Regionen kommer att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för tillstånd att starta sprututbytesverksamheten.