Sex av Skaraborgs 15 kommuner går framåt och förbättrar sina placeringar jämfört med andra kommuner i Sverige. Det står klart när Svenskt Näringsliv nu släpper den nya rankingen av företagsklimatet.

Den visar att Skara har gjort stora framsteg jämfört med förra året och klättrar hela 36 placeringar.

– Två år i rad har Skara förbättrat sitt rankingsresultat, vilket visar att ett aktivt arbete för ett bättre företagsklimat kan vända en negativ trend och förhoppningsvis skapa en långsiktig, positiv utveckling, säger Jessica Tengeland på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

Trots klättringen landar Skara dock endast på en 127:e plats i landet. I jämförelse med sina grannkommuner är det endast Lidköping som hamnar längre ned på listan. De tappar 35 placeringar och hamnar på plats 212 i landet.

Desto bättre placerar sig Götene som i år förbättrar sitt resultat med 29 placeringar. Kommunen gör därmed sitt bästa resultat under de nästan 20 år som mätningen har gjorts.

– Götene har över tid legat högt i rankingen och det är glädjande att man i år lyckas förbättra resultatet ytterligare och hamnar på plats 34 - det är en toppnotering för kommunen. Att hamna högt i rankningen och dessutom under flera år är ett mycket gott betyg, säger Jessica Tengeland.

Vara hamnar på plats 60 och tappar därmed 13 placeringar. Den lägre placeringen kan bland annat förklaras i försämrat betyg för kommunens myndighetsutövning och service till företagen.

– Även om Vara fortfarande innehar en mycket bra placering i rankingen är det viktigt att det försämrade resultatet tas på allvar. Bland annat visar enkätsvaren att företagarna upplever att kommunens service har försämrats, konstaterar Jessica Tengeland i pressmeddelandet.

Årets ranking baseras till två tredjedelar på enkätsvar från över 1600 företagare i Skaraborg. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande.

– Vår ranking är ensam i sitt slag då den främst baseras på företagares egen uppfattning om företagsklimatet i sin kommun. Där företagen trivs skapas tillväxt och jobb vilket i sin tur generar resurser till välfärden. Ett bra företagsklimat är en grundförutsättning för att klara kommande utmaningar, särskilt när vi nu ser tecken på en vikande konjunktur, avslutar Jessica Tengeland.