Det är nu konstaterat att det finns fall i samhället även i Västra Götalandsregionen som man inte kan relatera till utlandsresa.

– Det finns smittspridning som kan pågå i samhället, vi vet inte hur stor den är, var beskedet på pressträffen som gavs av Västra Götalandsregionen.

Ann Söderström berättade om hur sjukhusen arbetar.

– Vi har god beredskap i Västra Götalandsregionen för att ta hand om många smittade, men det kan kräva tuffa prioriteringar, att vi bara ger livsnödvändig vård och att vår personal får jobba hårt, sa hon.

Mindre personal

Sjukhus i regionen gick på torsdagen upp i stabsläge. Ann Söderström liknar det vid att sjukhusen nu jobbar som under sommarplanering, då mer personal än vanligt är frånvarande.

– Vi har redan idag brist på personal och steg ett är att prioritera vilken vård som kan vänta. Vi gör en hel del vård som att byta höftled, planerade operationer, den vården kommer att behöva skjutas upp, sa Ann Söderström.

Hon betonade att sjukhusen nu även behöver prioritera den vanliga akutvården, som hjärtinfarkter och trafikolyckor.

Smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

Foto Catharina Fyrberg

På pressträffen i Göteborg deltog även smittskyddsläkare Peter Ulleryd som berättade att man nu inte tar prov på lindrigt sjuka människor för att utröna om de har covid-19 eller inte.

– De som inte behöver sjukhusvård ska vara hemma och krya på sig, oavsett om de har influensa eller andra sjukdomar inklusive covid-19, sa han.

Covid-19 är en ny sjukdom men man har på de två månader man känt till den dragit flera viktiga lärdomar.

– Den stora majoriteten blir inte allvarligt sjuka i den här sjukdomen. Enskilda blir allvarligt sjuka, för majoriteten är det en mild sjukdom. Smittsamheten är inte som exempelvis mässling, den är inte luftburen utan det är en droppsmitta. De vi ser smittas runt våra bekräftade fall är nära kontakter, personer som bor i samma hus eller är nära varandra under lång tid inomhus, sa Peter Ulleryd.

Skydda äldre äldre

Han berättade om ändringen i strategi för provtagningar och att man nu framförallt inriktar sig på att skydda riskgrupperna, vilket är äldre äldre och personer med svåra andra sjukdomar. Han uttryckte att behovet av provtagningar kan se annorlunda ut i olika delar av Sverige, och även mellan olika delar av Västra Götalandsregionen.

– Varje person i Västra Götaland har ett eget ansvar för att inte smitta andra. Det här är sunt förnuft som speciellt ska användas för att skydda de äldre äldre, sa Peter Ulleryd.

En fråga som ofta dyker upp är att personer undrar varför de inte får testa sig för covid-19.

– Vi kan inte prioritera det nu, vi kan inte provta alla som vill provta sig, sa Peter Ulleryd.

För allmänna frågor bör man heller inte belasta vården, utan vända sig till exempelvis 1177 Vårdguiden på nätet eller media.

– Det är så många frågor som sjukvården inte ska behöva svara på nu, sjukvårdens huvuduppgift är att ta hand om dem som är sjuka, sa Ann Söderström.

Fåtal på sjukhus

I och med att rutinerna för provtagning ändrats har Smittskydd Västra Götaland mindre fokus på antal smittade. Just nu är det runt 130 bekräftat smittade i Västra Götaland, varav ett 80-tal i Göteborg.

– Vi har nu ett gynnsamt läge med ett fåtal som behöver vård på sjukhus, sa Ann Söderström, men hon betonade att det kan se annorlunda ut så snart som nästa vecka och att sjukhusen därför måste förbereda sig nu.

– En trång sektor är skyddsmaterial, vi jobbar mycket för att det ska finnas tillgängligt för vår personal. Vi måste få hjälp att få mer material till Sverige, sa Ann Söderström och menade att nationella myndigheter här har en viktig uppgift.

En fråga på pressträffen berörde samarbete mellan olika regioner.

– Just nu är Stockholm värst drabbat, vi är kanske nummer två. Vi har mycket kontakter, men skickar inte personal eller material. Det är ingen som har något över nu, men det kan komma att bli så, sa Ann Söderström.