Våra skattepengar hamnar hos privata aktörer istället för i vår egen verksamhet. Det handlar inte om miljoner. Det handlar om miljarder. Varför? När man ändå vet att privatiseringar av vård, skola och omsorg urholkar den svenska välfärden så gör man det ändå. Varför? Jo, det handlar om rent ideologiska skäl. Allt ska privatiseras. Skaras samlade höger M, C, L, KD, SD ställer upp på detta och ger bort både lokaler och program till en privat friskola. Varsågod, ta våra skattepengar.

Det är allvar nu. Vart ska vi investera våra skattepengar? Det ska vi naturligtvis göra i vår egen skolverksamhet i det som vi gemensamt äger. För vi ska inte ge bort lokaler, inte ge bort program, inte ge bort skattepengar och vi ska definitivt inte sparka våra lärare till förmån för en privat friskola.

Bo Karlsson, Vänsterpartiet Skara