Två ledamöter från den politiska ledningen och två från oppositionen har valts in i Brottsförebyggande rådet.

– Det ger mycket större kraft till arbetet, ett arbete som våra tjänstemän alltid gjort bra, säger Ylva Pettersson.

De politiker som ska ingå i Brottsförebyggande rådet är Tommy Schalén (M), Anders Jonsson (C), Fredrik Nordström (S) och Josefine Thimberg (S).