Jag välkomnar ett engagemang kring Polisens insatser och vårt arbete i Skara. Vårt arbete ska granskas och ska tåla en granskning när vi utvärderar det vi gjort. En utvärdering vi inte enbart ska bygga på statistik utan också vad den upplevda bilden är av vårt arbete och tryggheten i stort är, det vill säga vad innevånarna tycker.

Däremot upplever jag en raljant ton kring beskrivningen av och det arbete som görs av många medarbetare i lokalpolisområde västra Skaraborg i Skara för tillfället.

LÄS MER Insändare: Knark på resecentrum gammal skåpmat

Det är uppenbart för mig att din insändare främst utgår från en rubrik eller en artikel och inte utifrån insyn i allt det arbete som görs, hos oss inom polisen, men också tillsammans med Skara kommun, skolor, fritidsgårdar och andra som engagerar sig för att påverka och öka tryggheten för många just nu.

Den rapport du hänvisar till

Utifrån ditt råd att jobba mer civilt är det dock positivt att du uppenbarligen sett eller märkt en ökad närvaro på resecentrum. Det är den feedbacken vi får från andra i området också. Att vi jobbar med närvaro av uniformerad personal är främst för att resecentrum, som plats, upplevts som otrygg under vissa tider, främst kvällstid. Det handlar inte enbart om narkotika utan om att personer använder vänthallen som en uppehållsplats där man skräpar ner eller förstör för andra som har ett verkligt behov av använda vänthallen.

Allt polisarbete bedrivs heller inte i uniform eller i målad polisbil. Det är den verksamheten som oftast syns och därför är den viktig. Andra typer av verksamheter brukar vi sällan skylta med. De märks sällan men kommer vara en viktig del i det fortsatta arbetet under 2018. Att stoppa försäljning av narkotika på en plats löser man därför inte med det ena eller det andra. Vi kommer att jobba med båda delar då vi vet att det ger bäst effekt för att påverka brottligheten på en specifik plats.

Jag tänker dock ge dig rätt i en sak. De som säljer narkotika eller begår andra brott ligger alltid ett steg före. Så har det varit och så kommer det sannolikt alltid vara då det är den som begår brottet som också bestämmer var och när det ska ske. Därför är det kanske inte just på Resecentrum som plats vi kommer göra insatser eller gå på dessa personer. Beslag av narkotika som påverkar tillgången, eller kan bevisas vara en del i en mer omfattande försäljning, görs sällan fysiskt på en person när denna överlåter narkotika på gatan. Den större delen av narkotikan förvaras på andra ställen. Problemet för oss är att det arbetet eller de tillslagen sällan märks eller syns bland allmänheten.

Den rapport du refererar till utgör en av flera rapporer som ligger till grund för vårt arbete i Skara under 2018. De bidrar sammantaget med en lägesbild som både vi och de vi samverkar med i Skara kommer ha nytta av i arbetet. Det är mycket arbete som görs för närvarande, både av oss men också av andra. Låt oss utvärdera det med lite längre perspektiv än knappt två månader och inte enbart utifrån en delrapport, en rubrik och en artikel.

Fredrik Malm

Lokalpolisområdeschef

Lokalpolisområde Västra Skaraborg