Kvinnliga dramatiker var sällsynta när sekelskiftet 1900 närmade sig, både i Sverige och än mer så i ett internationellt perspektiv. En av de svenska kvinnliga dramatikerna som blev mycket uppmärksammad, var Alfhild Agrell. På söndag 13 november kan Skövdepubliken se hennes pjäs Ensam, på Stadsteatern, i en ny dramatisering som visar på hennes skicklighet och hur texten drygt 100 år senare fortfarande har kvar sin lyskraft och innehållet sin giltighet.

Skam, svek och stolthet blandas i detta kärleksdrama för en stor ensemble, skrivet 1886. Under sin livstid var Alfhild Agrell en av landets mest uppmärksammade och spelade dramatiker och jämfördes både med Strindberg och Ibsen. Hennes dramatik översattes och spelades i Berlin, Köpenhamn och London.

Trots att Dramaten satte upp fler av Agrells verk än Strindbergs hamnade hon, likt många andra kvinnliga dramatiker och författare, i skymundan i den svenska teaterhistorien. Till dess att Spetsprojektet, ett samarbete mellan Riksteatern, Östgötateatern och Länsteatern i Örebro satte strålkastarljus på några av 1800-talets mest spelade kvinnliga dramatiker. I Skövde kunde pjäsen Räddad av just Alfhild Agrell ses, och även Familjelycka och Syskonbädd. Alla tre producerade inom ramen för projektet.

Ensam är berättelsen om den ogifta kvinnan Thora, som har valt att få barn vare sig utan man eller äktenskap i en tid då detta var högst opassande. Thora och dottern Yngva kämpar sig fram med själva samhället som motståndare. Yngvas faderlöshet ställer till problem när hon i vuxen ålder möter kärleken. Sanningen om hennes bakgrund rullas sakta upp och Thora tvingas välja mellan dotterns lycka och sina egna principer.

– När man sätter in pjäsen i sin tid framstår Alfhild Agrell som en mycket radikal dramatiker. Pjäsen är skriven långt före kvinnlig rösträtt och här ser vi hårda kängor till andra i debatten, som Strindberg, säger Martin Rosengardten, pjäsens regissör.

Ensam kan liknas vid en genusanalys långt innan begreppet fanns. På ett symboliskt och realistiskt sätt klär Agrell av en struktur som har till uppgift att försvåra kvinnors tillvaro. Tidens sexualmoral, kvinnors och mäns olika livsvillkor, modersrollen och ogifta mödrars situation är återkommande ämnen i hennes pjäser.

Föreställningen är cirka två timmar och 20 minuter, inklusive paus.