Smittspridning som kommit utifrån Sveriges gränser bör ha gjort sitt, nu tror smittskyddsläkaren Peter Nolskog att man får prioritera om och invänta att inhemsk smittospridning kommer ske.

– Det är en dag till dag bedömning, men spridningen kommer komma hit också och ganska snart tror jag vi kommer ha fall även här i Skövde, säger han.

En av omprioriteringarna på Skaraborgs sjukhuset har varit att de har slutat provta folk som bara är lite snuviga, nu måste man vara ordentligt sjuk för att prover ska tas. Skulle man fortsätta prova alla förkylningar som ett misstänkt coronafall skulle sjukhusets laboratorium inte hinna med, menar Peter Nolskog.

En annan omprioritering som vidtagits är att vårdpersonal inte i alla lägen behöver ha samma skyddsmundering som tidigare, då kunskapen om hur det smittar nu är större. Trots att man har omprioriterat i vården så måste man fortfarande vara försiktig och följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

– Vi tror inte vi kan stoppa viruset, men vi kan göra det långsammare så samhället och vården hinner med, säger Peter Nolskog.

Hur mycket vi än tvättar våra händer, skippar större sammankomster eller sätter oss i självkarantän så kvarstår det faktumet att ingen är immun. Något som Peter Nolskog menar utmärker Covid-19 speciellt.

När tror du att coronaviruset når sin absoluta kulmen?

– Jag skulle kunna jämföra det med att Italien har haft sin alptopp nu, medans vi vill försöka dra ut det mer till ett lägre västgötskt platåberg. Det är svårt att svara när det är i sin kulmen, men det kan ebba ut med vårens ankomst, medans andra tror att det här kan hålla på till hösten, säger Peter Nolskog smittskyddsläkare på Västra Götalandsregionen.