Gyllensvaans stänger nu ner produktionen i tre veckor till följd av vikande orderingång.

– Vi stänger i tre veckor och sedan kör vi i två veckor, säger Eric Gyllensvaan på företaget.

Personal som jobbar i produktionen kommer att vara hemma under tre veckor och sedan jobba två veckor. Under femveckorsperioden är arbetstiden därmed nedsatt till 40 procent.

15-20 personer som jobbar med underhåll kommer däremot att jobba fulltid under hela femveckorsperioden.

På tjänstemannasidan görs permitteringar i varierande grad, 20, 40 eller 60 procent.

Underhåll

Skälet till stoppet och permitteringarna är vikande orderingång. Gyllensvaans har inte haft problem med leveranser till fabriken.

– Det har vi inte haft bekymmer med, säger Eric Gyllensvaan.

Under stoppet kommer underhåll att göras, sådana åtgärder som är svåra att utföra utan att produktionen stannar en tid. Normalt görs ett stopp på sommaren då det görs visst underhåll och en del av detta underhåll kan göras redan nu under detta stopp.

På Gyllensvaans följer man nu utvecklingen noga för att kunna ta beslut om hur företaget ska gå vidare efter denna femveckorsperiod. Företaget har inte varslat personal.