Det finns ett talesätt som säger vi har de politiker vi förtjänar. ”Nytt politiskt bråk skakar Skara” är en stor rubrik i onsdagens SkLT och det är en alltför vanligt förekommande rubrik när det gäller Skaras politiker inför varje större beslut. Jag har i mail tidigare uppmanat våra kommunalråd att sluta med dessa ständiga konflikter och i stället gå in till varandra och prata igenom aktuella ärenden. Hur mycket kraft, tid och pengar kostar inte dessa konflikter som i stället borde läggas på konstruktiva beslut.

Kommunen lägger ner mycket stora pengar för att skapa en positiv bild av Skara för att vara en attraktiv bostadsort och etableringsort för företag. På 1970-talet, då Skara hade sin snabbaste utvecklingsperiod med bland annat utbyggnaden av Skarabergsområdet, kunde man i stort sett varje dag se de ledande politikerna gå tillsammans över torget för gemensamma kaffe- och lunchraster, de var verkligen vänner och arbetade för Skaras bästa.

Bo Fredriksson

Relaterat till artikeln