Sedan tidigare har omsorgen haft två bekräftade fall av covid-19 bland brukare inom hemtjänsten. Idag vårdas endast en enligt kommunens medicinskt ansvariga sköterska Anette Svensson Nordlander.

Några nya ytterligare fall hade onsdagen den 20 maj inte upptäckts bland brukare i någon av omsorgens verksamheter.

Relaterat till artikeln

Att smittan än så länge inte tagits sig in på kommunens äldreboenden är man mycket lättade över.

– Jag vill tro att det beror på att vi har exceptionellt bra medarbetare som följer hygienrutiner och använder skyddsutrusning där det behövs. De gör ett jättearbete med att isolera smittan och inte sprida den vidare, säger Anette Svensson Nordlander.

Sedan förra veckan har omsorgspersonal själva kunnat testa sig för covid-19. Under förra veckan gjordes 19 självtester och under denna veckas första tre dagar har omkring 20 ytterligare gjorts.

– Det mesta är negativt, men har man varit i sociala sammanhang så kan man ha blivit smittad.

Det finns de senaste veckorna positiva resultat för covid-19 bland omsorgspersonal i Skara kommun.

– Det märks att det är en samhällssmitta. Men ingen av de som testat positivt är i tjänst, säger Anette Svensson Nordlander.

Har den personal som testat positivt kunnat smitta andra?

– Inte vad jag känner till.

Inom kort kommer även externa aktörer som exempelvis jobbar inom LSS få möjlighet till självtester.

Visir eller munskydd inom äldreomsorgen

Efter att Folkhälsomyndigheten öppnat för att munskydd eller visir kan användas som förbyggande åtgärd av personal inom äldreomsorgen även om det inte finns bekräftad covid-19 smitta, utreds nu frågan i Skara kommun. Beslut fattas lokalt i varje kommun.

– Diskussioner förs nu och vi ser över hur vi kan fastställa det på ett säkert sätt. Vi behöver ha en dialog med personal och titta på hur vi ska hantera det, säger Anette Svensson Nordlander.

Beslut väntas komma i nästa vecka.

Skolor förbereder sig för en andra våg

Av veckans kommunchefskonferens framgick också en del saker kopplat till skolorna och den pågående coronapandemin.

Skara kommuns utvecklingschef Carolina Esping deltog i onsdagens konferens.

– Bedömningen nu är att smittspridningen minskar mot slutet på sommaren. Gymnasieskolorna planerar för att öppna som vanligt till hösten, men man behöver planera för ett annat scenario om det kommer en andra våg till hösten. Även om man öppnar som vanligt så kan man behöva stänga igen, och det behöver man vara förberedda på.

En annan fråga som var uppe är om det kan bli tal om livesända skolavslutningar när anhöriga i år inte får delta. För Katedralskolans del kommer det bli en livesändning av studenternas utspring, men för de lägre årskurserna kan det bli svårare då barnen inte är myndiga. Innan en sådan sändning görs måste man också kvalitetssäkra att ingen med skyddad identitet röjs.

– Rekommendationerna just nu är att vi inte ska göra det, men frågan behandlas nu av Länsstyrelsen och SKR, säger Carolina Esping.