Interimsstyrelsen som nu bildats består av tre personer från Skara: Per Lindström, Malin Kim och Yvonne Lindström, samt två från Skövde: Björn Allert och Leif Svensson.

Per Lindström torde vara det mest kända namnet av de fem. Inte minst för sin turbulenta tid inom SD. Meningsskiljaktigheter kring listan till kyrkofullmäktige, där Per Lindström var ett av namnen, ledde bland annat till att Någon lista fick partiet inte heller ihop vilket fick till följd att SD Skara

Efter meddelade Per Lindström i augusti i år att han .

Han är tydlig med att det inte handlar om några missnöjda tidigare Sverigedemokrater som nu gått ihop för att starta MED Skaraborg.

Vi har samlats kring en bra politik, det har inget med SD att göra. Minst två andra har röstat på Moderaterna tidigare och även jag var Moderat en gång i tiden, men nu känns det som att man har hamnat rätt, säger Per Lindström.

Partiet bildades 2014, då under namnet Borgerlig Framtid.

MED vill bland annat avveckla ett antal av landets drygt 300 myndigheter, man vill också minska antalet politiker kraftigt och avveckla partistödet helt på sikt. Ett helt avvecklat partistöd menar de kommer att stärka demokratin genom att partierna blir beroende av sina medlemmar.

Hela samhället håller på att haverera. Man måste titta på det på ett förnuftigt sätt och förändra i grunden för att få det att fungera, säger Per Lindström.

Vidare skriver MED Skaraborg i ett pressmeddelande att:

"Även lokalt kommer Medborgerlig Samling att arbeta för att minska politiska nämnder och styrelser till ett minimum. Besparingarna ska användas för att stärka skola och omsorg. Ett annat viktigt område för MED Skaraborg är ett väl fungerande näringsliv, där MED vill underlätta för nyetablering och utveckling av befintliga verksamheter. Kommunerna ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar eller motverkar etablering av privata alternativ."

De vill också se hårdare miljökrav vid upphandlingar på kommunal nivå.

När det kommer till migrationsfrågan anser partiet bland annat att hjälp i första hand ska ges på plats och att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel. Anhöriginvandring ska endast tillåtas om den ursprunglige immigranten kan försörja den anhörige.

Bildandet av MED Skaraborg innebär nu att partiet har etablerat sig lokalt.

Målsättningen är att vi ska kandidera i alla kommuner i Skaraborg, säger Per Lindström.

Själv kommer han att kandidera till kommunalvalet i Skara samt till regionfullmäktige.