Nu ska det satsas på en ny gymnasieutbildning på Katedralskolan. Ett teknikprogram med inriktning informations- och medieteknik med profil spelutveckling, en spetsinriktning som blir unik i Skaraborg. Närmsta liknande utbildning finns i Borås och Göteborg.

Det är helt nytt område som inte fanns bland gymnasierna i Skaraborg. Det är positivt att få in det här teknikområdet på gymnasiet, det är en expansionsbransch, säger Jonas Wåhlberg, rektor på Katedralskolan som är en de som ska arbeta med det nya teknikprogrammet. Katedralskolan har tidigare haft ett teknikprogram, men det hade en helt annan inriktning.

Spelutvecklingsprogrammet lär innebära nyrekryteringar på Katedralskolan.

Jag tror vi kommer behöva rekrytera, vi ska se över det under hösten. Vi blir en del av Skaras positiva kreativa näringar. Det känns jättespännande, säger gymnasiechefen Anette Almqvist.

Katedralskolan har ett samarbete med Högskolan i Skövdes spelutvecklingsprogram om det nya programmet, de från början mycket positiva till samarbetet. Högskolan samarbetar redan med kommunen på Stureplan och på Music and production där det finns en profil med datorspelsmusik. Till det nya gymnasieprogrammet ger högskolan dem tillgång till högskolemiljön och hjälper med kontaktpersoner, programmets innehåll och att hitta lärarkompetens.

Programmet startas redan nästa läsår, hösten 2016. Den ska ha 16 platser nu till en början. Katedralskolan är övertygade om att det inte blir svårt att fylla platserna.

Jag ser inte framför mig att bara gamers ska söka utbildningen, utan både vi och Högskolan i Skövde vill ha en bredd. Många tjejer spelar också datorspel, det här är för alla teknikintresserade, säger Jonas Wåhlberg.

Det nya programmet ger också positiva ringar i vattnet till de befintliga programmen på Katedralskolan. Till exempel finns då möjligheten att välja ämnen inom spelutveckling som programmering och digitalt skapande som individuellt val.

En enig barn- och utbildningsnämnd fattade beslutet att satsa på den nya utbildningen på Katedralskolan.

Vi har varit eniga hela vägen om att satsa på detta. Det kändes väldigt bra att ta detta positiva beslut, säger ordföranden Sebastian Clausson (S).

Teknikprogrammet med spelutveckling ger Katedralskolan en unik spets som kan locka fler elever både från Skara och andra kommuner. Redan denna höst kan Katedralskolan glädjas över att ha fått många nya elever.

Fler ungdomar än väntat började på Katedralskolan nu på höstterminen, säger Annette Almqvist.