–Det här är ett välkommet samarbete, men också något som är ovanligt utanför storstäderna i landet. Vi är väldigt glada för att kunna genomföra det här, säger Hans Halén, verksamhetschef för ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus i ett pressmeddelande.

Enheten bemannas med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska, för att kunna genomföra akuta insatser samt bedöma om patienten kräver akutsjukhusets kompetenser– somatisk akutsjukvård, beroendevård, psykiatrisk vård –eller primärvård.

–Arbetssättet ska ge en högre patientsäkerhet, minska lidande och vara en del i nollvisionen mot suicid, säger Annika Tshibanda, enhetschef vid vuxenspykiatrin vid Skaraborgs sjukhus.

Den nya enhetens uppdrag är larm via 112 där en person ringt efter hjälp, som bedöms vara av psykiatrisk karaktär. Uppdragen kan också komma från följande aktörer:en ambulans som är framme hos patient, där bedömningsbilen för psykiatri anses som mer lämpad för att hjälpa patienten eller dennes närstående, vuxenpsykiatrins mobila team eller mellanvårdsteam.

Den ska också bistå polisen, som i allt större utsträckning stöter på fall av personer med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk ohälsa.

–Enheten kommer att vara en del av den prehospitala sjukvården och är en personbil med blåljusbehörighet, utrustad som en ambulans, dock utan bår. Teknisk apparatur är nödvändig, såsom EKG-utrustning, hjärtstartare och radioutrustning, likaså datorstöd för att nå sjukhusjournaler och så vidare, säger Jan Eriksson vid ambulanssjukvården i Skaraborg.

Bedömningsbilen kommer även att kunna användas vid större händelser såsom trafikolyckor eller där behov av extra ambulanspersonal krävs..