Det var i samband med arbetet att snygga upp grusparkeringen vid stationsområdet som just nu som upptäckten gjordes.

Det var när ytan skulle schaktas av som vi stötte på den, plötsligt tog det stopp och vi upptäckte en tre kubikmeters dieseltank, säger stadsarkitekten Anders Kyrkander.

Upptäckten innebär i praktiken att det saneringsarbete som planerades på platsen för att möjliggöra framtida bostadsbyggande nu tidigareläggs.

Nu väljer vi att tidigarelägga saneringsarbetet av marken för det är det bästa på lång sikt, säger Anders Kyrkander.

Det innebär i sin tur att parkeringen behöver stängas av under en längre tid, hur länge kan man inte svara på i nuläget.

Dels vet vi inte när vi får in entreprenörer som kan genomföra saneringen och dels har vi ännu inte sett om föroreningarna har spridit sig. Men min förhoppning är att det bara tar någon månad, men det vet vi inte ännu, säger Anders Kyrkander.

Planen är dock att saneringsarbetet ska ske i etapper så att en del av parkeringen alltid är öppen.

På platsen där grusparkeringen idag ligger låg tidigare ett bussgarage, men om dieselcisternen härrör därifrån är ännu oklart.

Det har inte gjorts någon ansvarsutredning ännu, men det kommer det att göras.

Om en ansvarsutövare hittas i detta fall så kan de komma att få stå för saneringskostnaderna, annars är det fastighetsägaren, det vill säga kommunen som är ansvariga. Kostnaden för saneringen är för tillfället uppskattad till 1-1,5 miljoner kronor.